Finále 2018

Finále organizuje Česká pedagogická komora v Praze 1.12.2018, již tradičně na DDM Praha 2, Slezská 21.

Podrobnější informace zde zveřejníme nejpozději do 15. listopadu.